prenájom nebytových priestorov

36

Obchodných prevádzok

60m2 – priestor k dispozícii

CENTRUM MESTA

NA PeŠej ZóNE